El Govern aprova el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris
L’Agència garantirà que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i estímul del coneixement
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris. Un organisme autònom, adscrit al Departament de Salut, que esdevindrà l’estructura d’Estat que assumirà totes les competències de la Generalitat en matèria de medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i cosmètics.
La creació de l’Agència respon a l’objectiu de centralitzar en una entitat única totes les activitats relacionades amb els productes farmacèutics i el personal que les duu a terme, i haurà de garantir que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i d’estímul de la generació de coneixement.
 
En aquest sentit, Catalunya entén que la política farmacèutica i del medicament ha d’abastar tota la cadena del medicament des d’una visió assistencial i de salut, i ha de considerar el medicament com una inversió en resultats en salut des d’una perspectiva terapèutica i de gestió clínica, i no només com a despesa.
 
Les principals funcions de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris seran les següents:
·       Fomentar l’ús racional i eficient dels medicaments i dels productes sanitaris mitjançant criteris d’ús, informació i sistemes d’avaluació i control d’aquest ús.
·       Dissenyar, coordinar i impulsar la política d’accés als medicaments que ha d’implementar el Servei Català de la Salut (CatSalut) amb els diferents proveïdors del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
·       Facilitar i garantir l’accés als medicaments i productes sanitaris d’ús humà i ordenar la prestació farmacèutica amb criteris d’equitat, sostenibilitat i eficàcia.
·       Complir la normativa sobre vigilància de la seguretat i gestió del risc dels medicaments d’ús humà i veterinari, i dels productes sanitaris i cosmètics.
·       Vetllar perquè la informació, la promoció i la publicitat dels medicaments i els productes sanitaris s’ajustin a criteris de veracitat i no indueixin a consum.
·       Inspeccionar i controlar els medicaments i els productes sanitaris, cosmètics, entre d’altres, incloent-hi l’adopció de mesures cautelars i sancionant quan correspongui.
Nous tractaments
Un dels àmbits estratègics de la nova Agència serà l’accés als nous medicaments. Davant la demanda de la societat d’un accés ràpid a aquests nous medicaments i productes sanitaris, cal garantir una bona coordinació amb els sectors i les institucions de l’àmbit públic i privat, per tal que la disponibilitat de nous tractaments es produeixi de manera àgil i amb el nivell més alt de seguretat possible per als ciutadans.
És necessari, per tant, establir procediments que garanteixin que les decisions que regulin l’accés als medicaments autoritzats estiguin basades en els principis d’objectivitat, equitat, independència i transparència, i en criteris científics i clínics de racionalitat.
La importància industrial del sector farmacèutic a Catalunya, la projecció i contribució del territori a la innovació en el terreny europeu i mundial, i el creixement i el valor social, fan palesa la necessitat d’alinear els objectius públics i privats en el desenvolupament i l’accés a noves teràpies en l’àmbit del territori. De fet, resulta estratègicament oportú afavorir i augmentar l’activitat investigadora biomèdica dels nostres hospitals i centres de recerca en tots els àmbits, des de la recerca més bàsica a la translació clínica i epidemiològica, i afavorir el creixement del teixit investigador del país i l’activitat industrial que desenvolupa el sector farmacèutic a Catalunya.
Font:http://salutweb.gencat.cat  - Dimarts,1 d'agost 2017
Telèfon de salut: 061 CatSalut Respon

Tractament farmacològic de la insuficiència cardíaca

La insuficiència cardíaca (IC) és una malaltia que provoca que el cor no bombegi la sang a la resta del cos tan bé com ho hauria de fer. El cor segueix funcionant, però no satisfà les necessitats de sang i oxigen a l’organisme. Com a conseqüència d’això, pot aparèixer dificultat per realitzar alguna activitat física, com ara caminar o pujar escales, i probablement sentireu que us falta l’alè (dispnea), us canseu o que se us inflen les cames.

És un problema freqüent que pot afectar persones de totes les edats, encara que apareix més en persones d’edat avançada. La causa principal és la pressió arterial alta (hipertensió), tot i que hi ha altres causes com l’infart, l’angina de pit o la diabetis.

La IC és una malaltia crònica que no té un tractament curatiu, però es pot controlar i es poden disminuir els ingressos hospitalaris i millorar-ne els símptomes si s’adopten hàbits de vida saludables i mitjançant el tractament amb medicaments.

Aquest article explica les pautes que se segueixen actualment per tractar la insuficiència cardíaca, quins medicaments hi ha disponibles, com funcionen, com s’administren i quins són els principals efectes adversos.

 

La informació proporcionada en aquest article és complementària a les recomanacions del vostre metge i en cap cas pretén substituir-la. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre professional de salut de referència o truqueu al 061 CatSalut Respon.

Farmàcia Torelló Igualada:Medicament360: m’agrada saber el que prenc

Medicament 360: m’agrada saber el que prenc, és una campanya d’educació sanitària per millorar els coneixements i la coresponsabilització de la població en la utilització dels medicaments.

 

Consta de 13 vídeos  independents, cadascuna amb una temàtica específica i sempre en relació amb els medicaments. Tenen una durada de 1 a 3 minuts.

S’emmarca en el Pla de Salut de Catalunya 2011 – 2015, instrument estratègic del Departament de Salut, que preveu millorar l’educació sanitària i l’autorresponsabilització dels pacients i dels cuidadors amb la seva salut.

Avui us mostrem un d’ells

Farmàcia Torelló Igualada: 5 preguntes que us heu de fer per llegir notícies sobre medicaments a la premsa

Segurament en més d’una ocasió heu llegit algun titular a la premsa o algun altre mitjà de comunicació del tipus “s’ha descobert la cura contra el càncer” o ” l’ús crònic d’omeprazole pot provocar problemes neurològics”, però fins a quin punt aquestes notícies són fidels a realitat?

El titulars estan clarament dissenyats per captar l’atenció de lector i aconseguir que es llegeixi la notícia sencera, però no s’ha de fer amb els ulls clucs. El primer pas per fer-ne una lectura crítica és assegurar-se que l’article es basa en una investigació científica i que inclou la font original. També cal valorar si els resultats ja han estat publicats i, per tant, contrastats amb experts de l’àrea, o si encara són preliminars i només s’han presentat en un congrés o una conferència.

A banda d’identificar l’estudi que hi ha al darrere, hi ha altres aspectes que cal tenir en compte a l’hora de llegir les notícies sobre medicaments. Aquest article posa al vostre abast algunes eines que us ajudaran a interpretar-les amb capacitat crítica.

La informació proporcionada en aquest article és complementària a les recomanacions del vostre metge i en cap cas pretén substituir-la. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre professional de la salut de referència o truqueu al 061 CatSalut Respon.

Destaquem. Podeu clicar per ampliar les respostes a aquestes preguntes.