Detecció del cancer colorrectal

El cancer colorrectal és un tumor frequent

A l’any 2009, la Estratègia en Càncer del Sistema Nacional aprova la proposa de realitzar un cribat poblacional del càncer colo rectal en persones de 50 a 69 anys en periodicitat biennal.

En aquests moments si t’ofereixen participar en el programa de prevenció aprofita-ho i  PARTICIPA-HI !

Farmàcia Torelló Igualada:Medicament360: m’agrada saber el que prenc

Medicament 360: m’agrada saber el que prenc, és una campanya d’educació sanitària per millorar els coneixements i la coresponsabilització de la població en la utilització dels medicaments.

 

Consta de 13 vídeos  independents, cadascuna amb una temàtica específica i sempre en relació amb els medicaments. Tenen una durada de 1 a 3 minuts.

S’emmarca en el Pla de Salut de Catalunya 2011 – 2015, instrument estratègic del Departament de Salut, que preveu millorar l’educació sanitària i l’autorresponsabilització dels pacients i dels cuidadors amb la seva salut.

Avui us mostrem un d’ells

Farmàcia Torelló Igualada: 5 preguntes que us heu de fer per llegir notícies sobre medicaments a la premsa

Segurament en més d’una ocasió heu llegit algun titular a la premsa o algun altre mitjà de comunicació del tipus “s’ha descobert la cura contra el càncer” o ” l’ús crònic d’omeprazole pot provocar problemes neurològics”, però fins a quin punt aquestes notícies són fidels a realitat?

El titulars estan clarament dissenyats per captar l’atenció de lector i aconseguir que es llegeixi la notícia sencera, però no s’ha de fer amb els ulls clucs. El primer pas per fer-ne una lectura crítica és assegurar-se que l’article es basa en una investigació científica i que inclou la font original. També cal valorar si els resultats ja han estat publicats i, per tant, contrastats amb experts de l’àrea, o si encara són preliminars i només s’han presentat en un congrés o una conferència.

A banda d’identificar l’estudi que hi ha al darrere, hi ha altres aspectes que cal tenir en compte a l’hora de llegir les notícies sobre medicaments. Aquest article posa al vostre abast algunes eines que us ajudaran a interpretar-les amb capacitat crítica.

La informació proporcionada en aquest article és complementària a les recomanacions del vostre metge i en cap cas pretén substituir-la. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre professional de la salut de referència o truqueu al 061 CatSalut Respon.

Destaquem. Podeu clicar per ampliar les respostes a aquestes preguntes.