CONSELLS PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Abans de començar un tractament cal que coneguem les característiques bàsiques dels fàrmacs. Els medicaments són substàncies amb propietats curatives que serveixen per tractar o prevenir les malalties.

Poden actuar sobre la causa de la malaltia, o bé sobre els símptomes com el dolor o la inflamació; i finalment actuen també en la prevenció de malalties, com en el cas de les vacunes. Els medicaments poden estar compostos d’un o diversos principis actius, que són els que exerceixen l’efecte curatiu, i d’altres ingredients, anomenats excipients, necessaris per a la seva elaboració i per facilitar la seva acció.

La forma farmacèutica és la manera en què es presenten els medicaments perquè aquests puguin assolir la màxima eficàcia quan s’administren. Cada forma farmacèutica té la seva via d’administració. Entre les més habituals hi ha els comprimits, les càpsules i els xarops, que s’administren per via oral. Les pomades i cremes s’apliquen sobre la pell, i els col·liris per via oftàlmica. Un altre tipus de presentació dels fàrmacs són les ampolles injectables que s’administren a través de la pell i el múscul mitjançant injecció. També, trobem formes com els supositoris que s’administren per via rectal i els òvuls per via vaginal, entre d’altres.

Els comprimits i les càpsules s’han d’empassar acompanyats d’un got d’aigua, llevat que ens indiquin que hem de mantenir el comprimit sota la llengua fins que es dissolguin o que podem mastegar. No s’ha de buidar el contingut de la càpsula, ni partir o triturar sense consultar-ho amb el farmacèutic.

Per aplicar els col·liris o pomades oftàlmiques sobre l’ull hem de baixar lleugerament amb un dit la parpella inferior i un cop administrades les gotes del col·liri parpellejar lleugerament; en el cas de les pomades oftàlmiques hem de mantenir l’ull tancat durant un minut. Aquests preparats són estèrils però deixen de ser-ho un cop oberts, per això no s’han de guardar quan s’acabi el tractament.

Sempre hem de prendre el nombre de comprimits, càpsules o cullerades de xarop que ens indiqui el metge per a cada presa i fer-ho amb la freqüència prescrita durant tot el període de temps. A més, cal respectar la durada del tractament encara que desapareguin els símptomes o ens sentim millor, ja que correm el risc de recaure i en aquest cas, un segon tractament podria ser més perillós, llarg i costós per a la nostra salut. Durant el tractament hem de respectar les condicions de conservació dels medicaments normalment en llocs frescos, secs i protegits de la llum, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Quan finalitzi el tractament no hem de guardar els medicaments davant el risc d’utilitzar-los malament o que caduquin. No llencis els medicaments a les escombraries, consulta al teu farmacèutic.

No ho oblidi: Pregunti sempre al seu farmacèutic. Ell l’informarà sobre aquestes i altres qüestions relacionades. I recordi que la intervenció farmacèutica suposa una elevada garantia en el procés global d’adequació, efectivitat i seguretat dels tractaments amb medicaments.

El Govern aprova el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris
L’Agència garantirà que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i estímul del coneixement
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris. Un organisme autònom, adscrit al Departament de Salut, que esdevindrà l’estructura d’Estat que assumirà totes les competències de la Generalitat en matèria de medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i cosmètics.
La creació de l’Agència respon a l’objectiu de centralitzar en una entitat única totes les activitats relacionades amb els productes farmacèutics i el personal que les duu a terme, i haurà de garantir que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i d’estímul de la generació de coneixement.
 
En aquest sentit, Catalunya entén que la política farmacèutica i del medicament ha d’abastar tota la cadena del medicament des d’una visió assistencial i de salut, i ha de considerar el medicament com una inversió en resultats en salut des d’una perspectiva terapèutica i de gestió clínica, i no només com a despesa.
 
Les principals funcions de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris seran les següents:
·       Fomentar l’ús racional i eficient dels medicaments i dels productes sanitaris mitjançant criteris d’ús, informació i sistemes d’avaluació i control d’aquest ús.
·       Dissenyar, coordinar i impulsar la política d’accés als medicaments que ha d’implementar el Servei Català de la Salut (CatSalut) amb els diferents proveïdors del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
·       Facilitar i garantir l’accés als medicaments i productes sanitaris d’ús humà i ordenar la prestació farmacèutica amb criteris d’equitat, sostenibilitat i eficàcia.
·       Complir la normativa sobre vigilància de la seguretat i gestió del risc dels medicaments d’ús humà i veterinari, i dels productes sanitaris i cosmètics.
·       Vetllar perquè la informació, la promoció i la publicitat dels medicaments i els productes sanitaris s’ajustin a criteris de veracitat i no indueixin a consum.
·       Inspeccionar i controlar els medicaments i els productes sanitaris, cosmètics, entre d’altres, incloent-hi l’adopció de mesures cautelars i sancionant quan correspongui.
Nous tractaments
Un dels àmbits estratègics de la nova Agència serà l’accés als nous medicaments. Davant la demanda de la societat d’un accés ràpid a aquests nous medicaments i productes sanitaris, cal garantir una bona coordinació amb els sectors i les institucions de l’àmbit públic i privat, per tal que la disponibilitat de nous tractaments es produeixi de manera àgil i amb el nivell més alt de seguretat possible per als ciutadans.
És necessari, per tant, establir procediments que garanteixin que les decisions que regulin l’accés als medicaments autoritzats estiguin basades en els principis d’objectivitat, equitat, independència i transparència, i en criteris científics i clínics de racionalitat.
La importància industrial del sector farmacèutic a Catalunya, la projecció i contribució del territori a la innovació en el terreny europeu i mundial, i el creixement i el valor social, fan palesa la necessitat d’alinear els objectius públics i privats en el desenvolupament i l’accés a noves teràpies en l’àmbit del territori. De fet, resulta estratègicament oportú afavorir i augmentar l’activitat investigadora biomèdica dels nostres hospitals i centres de recerca en tots els àmbits, des de la recerca més bàsica a la translació clínica i epidemiològica, i afavorir el creixement del teixit investigador del país i l’activitat industrial que desenvolupa el sector farmacèutic a Catalunya.
Font:http://salutweb.gencat.cat  - Dimarts,1 d'agost 2017
Telèfon de salut: 061 CatSalut Respon

Tractament farmacològic de la insuficiència cardíaca

La insuficiència cardíaca (IC) és una malaltia que provoca que el cor no bombegi la sang a la resta del cos tan bé com ho hauria de fer. El cor segueix funcionant, però no satisfà les necessitats de sang i oxigen a l’organisme. Com a conseqüència d’això, pot aparèixer dificultat per realitzar alguna activitat física, com ara caminar o pujar escales, i probablement sentireu que us falta l’alè (dispnea), us canseu o que se us inflen les cames.

És un problema freqüent que pot afectar persones de totes les edats, encara que apareix més en persones d’edat avançada. La causa principal és la pressió arterial alta (hipertensió), tot i que hi ha altres causes com l’infart, l’angina de pit o la diabetis.

La IC és una malaltia crònica que no té un tractament curatiu, però es pot controlar i es poden disminuir els ingressos hospitalaris i millorar-ne els símptomes si s’adopten hàbits de vida saludables i mitjançant el tractament amb medicaments.

Aquest article explica les pautes que se segueixen actualment per tractar la insuficiència cardíaca, quins medicaments hi ha disponibles, com funcionen, com s’administren i quins són els principals efectes adversos.

 

La informació proporcionada en aquest article és complementària a les recomanacions del vostre metge i en cap cas pretén substituir-la. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre professional de salut de referència o truqueu al 061 CatSalut Respon.

Farmàcia Torelló Igualada:Medicament360: m’agrada saber el que prenc

Medicament 360: m’agrada saber el que prenc, és una campanya d’educació sanitària per millorar els coneixements i la coresponsabilització de la població en la utilització dels medicaments.

 

Consta de 13 vídeos  independents, cadascuna amb una temàtica específica i sempre en relació amb els medicaments. Tenen una durada de 1 a 3 minuts.

S’emmarca en el Pla de Salut de Catalunya 2011 – 2015, instrument estratègic del Departament de Salut, que preveu millorar l’educació sanitària i l’autorresponsabilització dels pacients i dels cuidadors amb la seva salut.

Avui us mostrem un d’ells